زینب طاهری بعلت وخامت حالش از زندان به بیمارستان منتقل شد

۸۱۰

برگرفته از تلگرام زینب طاهری :

ساعتی قبل زینب طاهری حقوقدان و وکیل دادگستری که بیش از۶ روز است که در اعتصاب غذای خشک بسر میبرد، براثر وخامت حالش از زندان به بیمارستان اعزام شد.

#ما_را_به_یاد_نگه_دارید…
#زینب_ایران