امتناع چهار درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب

۹۷۲

محمود براکوهی، ابوالفضل آوازه،  علی قمری و  بابک مرادی از درویشان زندانی محبوس در  زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کردند.

این دراویش که در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت و به‌شدت با ضربات باتوم مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفتند، موارد مطروحه در کیفرخواست صادرشده برای درویشان گنابادی و همچنین سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و به همین دلیل از حضور در دادگاه خودداری کردند.
این درویشان همچنین محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل را نیز جزو دلایل عدم حضور خود در جلسه‌ی محاکمه دانسته و به عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان اعتراض کرده‌‌اند.

این دومین بار است که بابک مرادی به دادگاه انقلاب فراخوانده شده و از حضور در جلسه‌ی محاکمه خودداری می‌کند.

این چهار درویش از جمله متحصنین در زندان هستند که از هفته‌ی گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق درویشان دست به تحصن زده‌اند.