گفتگوی ایران اینترنشنال با وحید بهشتی: گفته شد دستور قتل محمد ثلاث از بالاست

۱,۱۴۱

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنان خود در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در اشاره ای غیرمستقیم درباره اعدام محمد ثلاث درویش گنابادی متهم به قتل چند مأمور نیروی انتظامی گفت : «قوه قضاییه از طرف دشمنان آماج شدیدترین تبلیغی و رسانه ای است. بگونه ای که یک قاتل بی رحم که چند جوان حافظ امنیت را به قتل رسانده ، مظلوم جلوه داده می شود و قوه قضاییه دلسوز حقوق مظلومین ظالم معرفی می شود.»

گفتگوی ایران اینترنشنال با وحید بهشتی از فعالان حقوق درویشان در لندن :

آقای خامنه ای از حکم قوه قضاییه از اعدام محمد ثلاث دفاع کرده ، چه ضرورتی برای دفاع از یک حکم قضایی در این سطح وجود دارد ؟

متأسفانه موضعگیری امروز آقای خامنه ای برای همه آشکار کرد که وقتی صحبت از آن جایی میشد که می گفتند دستور از بالا آمده ، این دستور از بالا همان خود آقای خامنه ای بود. در یکی از برنامه هایی که من حدود یک ماه پیش با تلویزیون ایران انترنشنال داشتم افشا کردم ، جلسه ای که در اجرای احکام برگزار شده بود ، یک چهارشنبه بعداز ظهر در ارتباط با حکم آقای ثلاث که در آن جلسه همه گفته بودند که با توجه به اسناد ، مدارک ، فیلمها و ویدئوهایی که بیرون آمده ، برای کسی پوشیده نیست که آقای ثلاث بیگناه است و ساعتها قبل از آن ماجرا بازداشت شده بود ، در صحنه جرم حضور نداشت ولی یک نفر در آن جلسه که با حضور کارشناس وزارت دفاع هم آن جلسه برگزار شده بود ، گفته بود که دستور از بالا ست که برای مصلحت نظام آقای ثلاث باید بعنوان قاتل این چند نفر اعدام شود. امروز مشخص شد که آن بالا خود آقای خامنه ای است. ولی یک نوع دیگری که ما بخواهیم این مسئله را مورد تحلیل قرار دهیم ، این در واقع چنگ و دندان نشان دادن ، به جامعه بین الملل است چون در این چند روز ما نهاد بین المللی نداشتیم که موضعگیری نکرده باشند در مورد این جنایت صورت گرفته و سازمان یافته و به قتل رساندن یک درویش بیگناه آقای محمد ثلاث که تمام شواهد و قرائن دالّ بر بیگناهی اش بود این یک موضعگیری و دهن کجی  به جوامع بین المللی است که اگر بخواهید ما را رها کنید و ما را منزوی کنید ما با مردم  خودمان به این صورت رفتار می کنیم چه برسد به شما.

در حال حاضر گروه دیگری از دراویش بویژه زنان درویش در زندان هستند و یا مراحل دادرسی را طی می کنند، تا چه حدّ امکان دسترسی این افراد به وکیل وجود دارد ؟

البته بهتر است ما اینطوری مطرح کنیم؛ «مراحل بیدادرسی». این خانمها و اقایان درویش از داشتن وکیل و حقّ دفاع از خود محرومند یعنی اصلا وکیل ندارند ، دادگاههای ۲ یا ٣ دقیقه ای تشکیل می شود آنجا یک آقای احمدزاده است ، آقای صلواتی است حکمی که از پیش نوشته شده را می خوانند سپس دادگاه را ترک می کنند ، می آیند بیرون. نه دادگاهی هست نه وکیلی هست، نه مراحل دادرسی انجام میشود نه حقّ دفاع از خود وجود دارد. دادگاههای استالینیستی بهتر است بنامیم. این دادگاهها در حال برقراری است و اجرای احکام سنگین برای این دراویش برای پیشبرد آن هدفی که آقای سعید امامی سال ۷۵ در دانشگاه همدان گفت.