زینب طاهری وکیل محمد ثلاث ، توسط نیروهای امنیتی از بیمارستان ربوده شد

۱,۰۴۳

از تلگرام منتسب به خانم طاهری :

زینب طاهری (وکیل مدافع محمدثلاث) توسط نیروهای امنیتی از بیمارستان به مکان نامعلومی منتقل شد!
مسئولان زندان قرچک ورامین اظهارداشته اند، ایشان به زندان اوین منتقل شده است.

https://t.me/zeynab_taheri/668