دکتر سیف زاده: وظایف شاه و رهبر در دو قانون اساسی و عملکرد حکام در دو نظام فعلی و پیشین

۹۱۶

دکتر محمد سیف زاده حقوق دان برجسته کشور در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «در تی وی»، وظایف شاه و رهبر در دو قانون اساسی و عملکرد حکام در دو نظام فعلی و پیشین را مورد بررسی قرار داد.