گفتگوی ایران اینترنشنال با آقای بهشتی : امروز دراویش به یک معیار در جامعه تبدیل شده اند

۸۳۶

مصاحبه وحید بهشتی در ارتباط با نامه مهدی کروبی و فعالان سیاسی به دراویش زندانی برای شکستن اعتصاب غذا: امروز دراویش به یک معیار در جامعه تبدیل شده اند و صف بندی ها بر آن اساس صورت میگیرد.