بازداشت ۲ درویش گنابادی در تهران

۶۲۹

امین علیزاده و جلال موسوی از درویشان گنابادی ساکن ایلام، ظهر امروز در تهران بازداشت شدند.