موارد تخلفات انتظامی قضات در پرونده درویشان گلستان هفتم

۱,۳۶۳

بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، مهم‌ترین موارد تخلفات انتظامی قضات در پرونده درویشان گلستان هفتم بدین شرح است، تخلفاتی که در صورت پیگرد شایسته و قانونی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، در مواردی مجازات انفصال موقت و دائمی مقام قضایی را در پی دارد.

به گزارش مجذوبان نور ، مشروح این تخلفات بشرح زیر است :

– عدم تفهیم حقوق قانونی به دراویش بازداشتی
– ارجاع امر تحقیقات به اشخاص فاقد صلاحیت
– صدور قرارهای تأمین نامتناسب
– عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
– دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
– بازداشت غیرقانونی
– استفاده از الفاظ زاید و غیرمتعارف در قرارها و آراء
– برخورد تند و بعضاً غیرمتعارف و توهین‌آمیز
– عدم توجه به مستندات
– صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
– طرح سؤالات تلقینی و تفتیش عقیده
– خودداری از پذیرش وکلا و مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
– خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
– رفتار خلاف شأن قضائی