اعلام پایان اعتصاب غذای چهار تن از درویشان در زندان تهران بزرگ

۱,۲۳۹

آقایان علی قاسمی، سید حسین هاشمی ، مصطفی شیرازیان و نعمت الله ریاحی در نامه‌ای، پایان اعتصاب غذای خود را اعلام کردند.

به گزارش مجذوبان نور ، متن این نامه بدین شرح است:

 هـــــــو
۱۲۱

چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

ما در این مدت به‌خاطر رساندن صدای بیگناهی خود و خواهران و برادران دربندمان دست به  اعتصاب غذا زدیم و بر همگان، ظلم رفته بر ما عیان گشت. به‌هرحال با توجه به درخواست جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش مأذون محترم سلسله مبنی بر فک اعتصاب غذا، تصمیم گرفتیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهیم.

علی قاسمی، سید حسین هاشمی، مصطفی شیرازیان، نعمت‌الله ریاحی

زندان تهران بزرگ