یکی از درویشان گنابادی از زندان به مکانی نامعلوم منتقل شد

۷۶۱

عباس دهقان از دراویش زندانی در تیپ چهار زندان تهران بزرگ دقایقی قبل به نگهبانی زندان احضار و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش مجذوبان نور ، او هنگام خروج از بند به سایر دراویش اعتصاب غذای خود را اعلام کرده است .

آقای دهقان در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت شده و مدت ۷۰ روز در بازداشتگاه آگاهی شاپور برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفته بود.