رامین حسین پناهی در خطر جدی اعدام

۱,۲۹۹

حسین احمدی نیاز، وکیل رامین حسین پناهی، خبر داده که روز گذشته برای پیگیری امور پرونده موکل خود به دادسرای سنندج مراجعه و سپس با رامین حسین پناهی ملاقات کرده است.

آقای احمدی نیاز گفته که اوضاع و احوال اجرای پرونده مناسب نیست و هر آن امکان اجرای حکم اعدام او وجود دارد.

وکیل رامین حسین پناهی بدون آنکه از فرد یا گروه خاصی نام ببرد گفته: «دست های پشت پرده که قانون را زیر پا می‌گذارند، خطر اعدام او را دو چندان کرده است. لذا جان رامین بشدت در خطر اعدام است ، حال رامین خوب نیست.»

به گفته حسین احمدی نیاز، آقای حسین پناهی از درد کلیه چپ که دچار عفونت شده رنج می‌برد و معالجات انجام گرفته تا کنون موثر نبوده است.

رامین حسین پناهی به اتهام اقدام مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم شده است. بسیاری از وکلا و نیز سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام او شده اند.