امتناع دو درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب

۱,۳۹۹

مهدی مهدوی و  مجتبی شکری از درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کردند.

به گزارش مجذوبان نور ، این دراویش در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت و به‌شدت با ضربات باتوم مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفتند و آقای مهدوی بر اثر اصابت ساچمه دچار نقص بینایی شده و محروم از حق دسترسی به مراکز درمانی فوق‌تخصصی است. این دو درویش موارد مطروحه در کیفرخواست صادرشده برای درویشان گنابادی و همچنین سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و به همین دلیل از حضور در دادگاه خودداری کردند.
این درویشان همچنین محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل را نیز جزو دلایل عدم حضور خود در جلسه‌ی محاکمه دانسته و به عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان اعتراض کرده‌‌اند.

این دو درویش ازجمله متحصنین در زندان هستند که از سه هفته گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق درویشان دست به تحصن زده‌اند.