بازداشت یک درویش گنابادی در شهرستان دشتی

۹۸۰

حسین قضاوی از درویشان گنابادی ساکن شهرستان دشتی از توابع استان اصفهان روز گذشته توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران امنیتی پس از بازداشت آقای قضاوی به خانه او هجوم برده و کتاب‌های عرفانی و وسایل شخصی وی را ضبط کرده‌اند.