الهام احمدی به مکانی نامعلوم منتقل شد

۸۴۸

الهام احمدی از زنان درویش زندانی در زندان قرچک ، دقایقی قبل به نگهبانی زندان احضار و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش مجذوبان نور ، دو ماه قبل خانم الهام احمدی در یک تماس تلفنی از وقوع اتفاقاتی هولناک نظیر تحقیر ، توهین و نقض حقوق مسلم زندانیان در زندان زنان قرچک خبرداد که بلافاصله منجر به احضار خانم الهام احمدی توسط حفاظت و ریاست زندان شد .