الهام احمدی به زندان قرچک بازگردانده شد

۱,۳۲۶

الهام احمدی از زنان درویش زندانی که صبح دیروز از زندان قرچک به مکان نامعلومی منتقل شده بود، به زندان بازگردانده شده است.

محمدی رئیس زندان به دلیل اینکه دو ماه قبل، این زن درویش در یک تماس تلفنی از وقوع اتفاقاتی هولناک نظیر تحقیر، توهین و نقض حقوق مسلم زندانیان در زندان زنان قرچک خبر داده بود، از وی به دادسرای امنیت شکایت کرده که این امر باعث انتقال الهام احمدی به دادسرا و تشکیل پرونده جدید و تفهیم اتهامات نشر اکاذیب و افترا شده است.