۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای گزارشگر حادثه خیابان پاسداران

۸۵۴

صادق قیصری، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی و روزنامه‌نگار که اواخر بهمن ۹۶ در ماجرای خیابان پاسداران تهران دستگیر شده بود، به ۷ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت از فعالیت در مطبوعات و دو سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است.

صادق قیصری بهمن ماه سال گذشته برای تهیه‌ گزارش به خیابان پاسداران رفته بود. او از دراویش نیست و می‌گوید، در اتفاقات آن روزها در خیابان پاسداران نقشی نداشته است.

قیصری در تماس با خانواده خود گفته است، حکم او از سوی قاضی صلواتی صادر شده است.