مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و فعال حقوق درویشان گنابادی بازداشت شد

۱,۳۷۵

بازداشت مسلحانه مصطفی دانشجو در حضور اعضای خانواده

ساعتی پیش هفت مأمور مسلح با دستور بازپرس هادی‌پور از شعبه سوم دادسرای امنیت (شهید مقدس) به منزل مادری مصطفی دانشجو یورش برده و با شکستن در و کشیدن اسلحه این وکیل دادگستری را در حضور اعضای خانواده‌اش بازداشت کردند.

از محل انتقال آقای دانشجو اطلاعی در دست نیست.

مجذوبان نور گزارش می‌دهد، در اثر حمله‌ی شبانه‌ی مأموران برای دستگیری این فعال حقوق درویشان گنابادی، مادر سالخورده، همسر و دختر خردسال آقای دانشجو به اورژانس بیمارستان منتقل شده‌اند.