امتناع دو درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب

۱,۳۴۶

هادی شاهرضا و جمشید عسگریان از درویشان زندانی محبوس در تیپ چهار  ندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کردند.

این دو درویش کیفرخواست صادرشده برای درویشان زندانی و نیز سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل و عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان را از جمله دلایل عدم حضور در دادگاه عنوان کرده‌اند.

هادی شاهرضا و جمشید عسگریان همچنین از یک ماه گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق درویشان در زندان تهران بزرگ دست به تحصن زده‌اند.