محمد بسته‌نگار درگذشت

۷۴۴

محمد بسته‌نگار فعال سیاسی ملی – مذهبی در گذشت.

محمد بسته‌نگار متولد سال ۱۳۲۰ و داماد آیت‌الله طالقانی بود. او پس از ورود یه دانشکده حقوق دانشگاه تهران در همان روزهای نخست به عضویت انجمن اسلامی دانشجویان و جبهه ملی درآمد. بسته نگار در ۱۳۳۹ به عضویت نهضت آزادی درآمد و ۳ ماه بعد به همین دلیل به زندانی شد.

بسته‌نگار پس از ماجرای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مجددا به زندان رفت. اما فشار افکار عمومی بعد از اولین دادگاه نهضت آزادی، باعث شد تا دولت وقت، او را به همراه گروهی دیگر از زندانیان نهضت آزادی آزاد کند. این آزادی دیرزمانی طول نکشید، فعالیت وی ادامه داشت و همین موضوع باعث شد برای سومین بار دستگیر شده و این بار توسط دادگاه به چهار سال زندان محکوم شود.

محمد بسته نگار، در روزهای انقلاب همراه با نهضت آزادی در بسیاری از فعالیت‌های انقلابی حاضر می‌شد. اما پس از اینکه دولت موقت توسط مهندس بازرگان تشکیل شد و بسیاری از همراهان او وارد دولت شدند، از ورود به حکومت و دولت اجتناب کرد و از سال ۱۳۵۸ فعالیت سیاسی خود را مستقل از هر گروه رسمی آغاز کرد. نام محمد بسته نگار را در بسیاری از اطلاعیه‌های همکیشان و همفکران ملی مذهبی او می‌توان دید.