عفو بین الملل در دفاع از نسرین ستوده : « حالا نوبت ماست که از او دفاع کنیم»

۱,۳۴۸

نسرین ستوده بى دریغ براى دفاع از حقوق دیگران تلاش کرده است. حالا نوبت ماست که از او دفاع کنیم. کمک کنیم تا او را آزاد کنند.