عباس امیر انتظام، معاون نخست وزیر در دولت موقت پس از انقلاب در گذشت

۸۹۰

عباس امیرانتظام، عضو رهبری جبهه ملی ایران و سخنگو و معاون نخست وزیر در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، روز پنجشنبه ۲۱ تیر (۱۲ ژوئیه)  در سن ۸۶ سالگی در تهران درگذشت.

پس از استعفای دولت موقت بازرگان که در پی اشغال سفارت آمریکا از سوی “دانشجویان خط امام” صورت گرفت، عباس امیرانتظام به عنوان سفیر ایران به سوئد رفت.

او اندکی بعد به ایران فرا خوانده شد و در آذر ماه سال ۵۸ از سوی دادستان کل کشور بازداشت و با اتهاماتی چون “همکاری با سازمان جاسوسی سیا” و “ارتباط پنهانی با آمریکا” به اعدام محکوم شد؛ اتهام‌هایی که هیچگاه اثبات نشد. اندکی بعد این حکم به حبس ابد تقلیل یافت.

امیرانتظام قدیمی‌ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب ایران به‌شمار می‌رود که از تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۵ در حبس به سر برد.

او در سال‌های اخیر بدون آنکه تبرئه شود و پرونده‌اش فرجام یابد در خارج از زندان در مرخصی به‌سر می‌برد.