زینب طاهری در سکوت و بی تفاوتی نهادهای حقوق بشری و مردم در سلول انفرادی بسر می برد

۱,۴۹۲

امروز ۲۴ روز است که سرکار خانم  زینب طاهری (حقوقدان و وکیل تحسین شده و سرشناس زندانیان سیاسی) بعلت دفاع و اطلاع رسانی پیرامون وضعیت موکل خودش مرحوم  محمد ثلاث توسط دادستان فاسد تهران بازداشت شده است.

شعبه دوم اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه علیرغم آنکه هیچ ادله اثبات الکترونیکی، دلیل، شاهد و یا مدرکی دال بر انتساب اتهامی به خانم طاهری در پرونده وجود ندارد ایشان در بازداشت و سلول انفرادی است.

زینب طاهری که از ابتدای بازداشت در اعتصاب غذا بسر میبرد، تا کنون ۲ بار بر اثر وخامت اوضاع سلامت به بیمارستان منتقل شده است.

متاسفانه بی تفاوتی سازمانهای بین المللی و عدم پیگیری و واکنش اتحادیه اروپا، سازمان ملل، دیدبان حفوق بشر و … مواجه شده است که بس اسف بار است!

زینب طاهری که همواره خط مقدم مبارزه با ظلم روز افزون دستگاه فاسد قضایی و مدافع حقوق زندانیان سیاسی است امروز بعد از سالها گار خستگی ناپذیر ، خودش در فرایندی ناعادلانه و مضحک در بازداشت است و تمام نهادهای حقوق بشری و مردم سکوت کرده اند.