اقدام سربازجوی وزارت اطلاعات برای انتقال رضا انتصاری و کسری نوری به بند ۲۰۹ اوین

۱,۳۵۲

ساعتی پیش سربازجوی درویشان گنابادی در وزارت اطلاعات به‌قصد انتقال کسری نوری و  رضا انتصاری به ۲۰۹ انفرادی زندان اوین وارد زندان تهران بزرگ شده‌ است.

به گزارش مجذوبان نور ، این دو درویش با اعلام این که در تحصن هستند از بند خارج نشده‌اند.

درویشان زندانی دیگر در حمایت از این دو درویش در زندان تهران بزرگ تجمع کرده‌اند.

پیش بینی می‌شود قصد بازجویان از این‌ اقدام، کشاندن این دو درویش به دادگاه انقلاب باشد.

رضا انتصاری و کسری نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور هستند و بارها اعلام کرده‌اند تا رعایت نشدن کلیه حقوق قانونی درویشان گنابادی در دادگاه حاضر نخواهند شد.