سید وحید ابوالمعالی الحسینی، وکیلی که با وزارت اطلاعات برای بدبخت کردن متهمان همکاری میکرد!

۱,۸۵۹

کانال منتسب به خانم زینب طاهری منتشر کرد :

سیدوحید ابولمعالی کیست؟ و نقش او در پرونده های امنیتی چه بود؟

وحید ابولمعالی را پیشتر آنانکه با معاونت حقوقی وزارت اطلاعات همکاری داشتند بخوبی میشناسند، او کسی بود که بعنوان دانشجوی حقوق علاقه خاصی به ورود و خودنمایی در پرونده های امنیتی نشان میداد و برای اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات لوایح حقوقی مینوشت.

بعدها از سوی دادگاه انقلاب، همچون #وکلای_خودی موضوع تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک برای پرونده های امنیتی به متهمان معرفی میشد. او با قبول وکالت پرونده های امنیتی سبک متهمان اقتصادی ابتدا با وزارت اطلاعات همکاری میکرد!

شهرام جزایری درباره او میگوید:

” اقای ابولمعالی با معرفی پدر زن خود آقای دکتر علیزاده طباطبایی و با سوء استفاده از سادگی ایشان به من معرفی شد و برای بازه زمانی کوتاهی برخی امور حقوقی شرکتهای مرا انجام میداد تا اینکه متوجه شدیم وی چه ماموریتی داشته است! و او را عزل و از شرکتها بیرون کردیم! با ورود وی به پرونده شهرام جزایری احکام سنگینی برای وی صادر شد و پرونده سازی های بسیاری بر علیه او شد!”

بعدها شهرام جزایری به سرکارخانم  زینب طاهری وکالت داد و پس از مدتی از کلیه اتهامات اقتصادی تبرئه و به لطف خدا آزاد شد.

نقش وحید ابولمعالی در همکاری با وزارت اطلاعات در حوادث سال ۸۸ روشن تر شد. وقتیکه او از پدر همسر خود اقای دکتر طباطبایی خواست در دفتر وکالت او با اتفاق وی پرونده متهمان حوادث ۸۸ را وکالت کند و از سادگی این پیرمرد سوء استفاده کرد تا اسرار متهمان را از این طریق بدست اورده و در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد و منجر به محکومیت بسیاری از آنها شود.

در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی وی با اصرار فراوان و فشار به پدرزن خود از طریق همسر و انواع روشهای ممکن درخواست کرد تا وکالت این پرونده را به وی بسپارد و به مرور اقای طباطبایی را که سالها وکیل خانوادگی ایت الله هاشمی بود را کنار زد و وکیل مهدی هاشمی شد.

ابولمعالی با طرح دوستی با مهدی هاشمی و استقرار در دفتر خیابان نیاوران دانشگاه آزاد و گذراندن ساعتها زمان در دفتر مهدی هاشمی اسرار پرونده او را از این طریق به وزارت اطلاعات منتقل میکرد.

نصب میکروفن های دفتر مهدی هاشمی نیز از طریق این عامل خودفروخته انجام شد.

موکلان وحید ابولمعالی همه کلکسیونی از متهمانی است که محکوم به سالها حبس توسط دادگاه انقلاب شده اند. موکلان از همه جا بیخبری که وقتی در دادگاه حاضر میشدند کلیه اسرار خود را برای ماموران وزارت اطلاعات در پرونده هویدا میدیدند!

او علیرغم اینکه همیشه با #ابولقاسم_صلواتی قاضی منفور شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رابطه تنگاتنگ و خوبی به واسطه همکاری اش با وزارت اطلاعات داشت، همیشه این رابطه را رد کرده و مدعی بود که صلواتی با او بد است! تا با ظاهر سازی خود را وکیلی مورد اعتماد جلوه دهد درحالیکه آنان که موکل ابولمعالی بوده اند بخوبی دیده اند چه رابطه تنگاتنگ و رفاقت دیرینه ای فیمابین این دو وجود دارد!

وحید ابولمعالی با نفوذ در دفتر سیدمحمودعلیزاده طباطبایی (وکیل) که پدر زن خود است و کسب اطلاعات پرونده متهمان به مرور باعث نابودی اعتبار او در نزد متهمان و حتی مراجع قضایی شد.

او از یک سو علیزاده طباطبایی را نزد خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی و دیگر موکلانش تخریب میکرد واز سوی دیگر با سوء استفاده از این رابطه خود را جایگزین علیزاده طباطبایی کرد.

در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، او اخرین اخبار و اطلاعات از واکنشها و تصمیمات مهدی هاشمی برای دفاع را مستقیما به کارشناس پرونده اش منتقل میکرد و نفوذ وی به حدی رسید که از طریق مهدی توانست به خانه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رفته و اینگونه خود را وابسته این خاندان معرفی کند.

در پرونده مهدی هاشمی ، یک حلقه مفقود وجود دارد، و آن ربودن عباس یزدانپناه (جعبه سیاه پرونده) از امارات و قتل وی و امحاء جسد وی از طریق انداختن درآب دریا بود!

زمانیکه علیزاده طباطبایی وکیل اول مهدی هاشمی در امارات به دیدار مهدی هاشمی میرفت،اخرین ودقیق ترین امار از محل قرار ملاقات و محتویات آن توسط داماد علیزاده طباطبایی (یعنی ابوالمعالی) به وزارت اطلاعات منتقل میشد و از این طریق آنها توانسته بودند عباس یزدان پناه را که همکلاسی دیرینه مهدی هاشمی و یک تاجر بدون هیچ دشمن یا رابطه سیاسی بود را پیدا کنند.

عباس یزدان‌پناه در دبی به طرز مرموزی توسط عوامل نامعلومی! ربوده شده و از او دربرابر دوربین اعترافاتی گرفته میشود و سپس به قتل می‌رسد. مهدی هاشمی در دادگاه پس از پخش فیلم اعترافات یزدان‌پناه که در بازداشت‌ ثبت شده بود با عصبانیت می‌گوید قتل یزدان‌پناه کار وزارت اطلاعات است و اعترافات او را رد می‌کند.

اما واقعا چکسی در پیداکردن جای عباس یزدانپناه نقش داشت؟
 چه کسی محل ملاقات آنها را به وزارت اطلاعات میداد؟

وحید ابولمعالی از سوی دیگر در پرونده وکیل مهدی هاشمی بود و نقشی موثر در پنهان سازی ردپای نیروهای امنیتی که یزدان پناه را در امارات ربوده و به قتل رسانده بودند داشت، همچنین در انحراف افکار مهدی در دفاع از خود نیز موثر بود.

آنچه که بعدها مشخص شد این بود که در دادگاه مهدی هاشمی مصادیق گسترده تخلف وزارت اطلاعات وحتی جعل وجود داشت که هر وکیل بی تجربه ای هم میتوانست آنها را مستند نقض رای قرار دهد!

اما ابوالمعالی که بیشتر در جلوی دوربین بجای مهدی هاشمی ظاهر میشد تا هم برای خودش اسمی دست و پا کند و هم هدایت پرونده به سمت مورد درخواست وزارت انجام دهد. وی با بی تفاوتی به این موارد و عدم اقدام موثر حقوقی و اطلاع رسانی باعث صدور محکومیتی ۱۰ساله برای مهدی هاشمی شد!

مهدی هاشمی بهتر ازهرکسی اکنون نقش  وحید ابولمعالی درنشت اطلاعات و اسرار خصوصی اش در پرونده را متوجه میشود! اطمینانی که به قیمت بی آبرویی و محکومیتش تمام شد در حالیکه او قربانی تسویه حساب سیاسی با پدرش شد.

سید وحید ابولمعالی بعدها به دلایلی با وزارت اطلاعات میانه اش بهم خوردو حتی صلاحیتش برای کاندیداتوری انتخابات مجلس هم ردشد!

ابوالمعالی که خود رامستاصل میدید در جلسات متعدد همراه برخی از متهمان به عنوان وکیل به سازمان اطلاعات سپاه میرفت وبه هرزبان وطریق ممکن پیشنهاد همکاری به آنها میداد!

انتقال مطالب و مستندات پرونده  صبا آذرپیک،  محمدعلی طاهری،  مهدی هاشمی رفسنجانی، و محتوای پرونده و دفاعیات بسیاری از موکلانش به سپاه در این جلسات برای جلب نظر کارشناسان اطلاعات سپاه منجر به بوجود آمدن رابطه ای کوتاه با سپاه شد.

ابوالمعالی ماموریت یافت تا با اختلاف افکنی در میان شاگردان استاد محمدعلی طاهری وتخریب وکلای موثر او در پرونده از فشار موجود علیه قرارگاه ثارالله بکاهد.
لذا وی ابتدا از طریق پدرزن خود با حلقه اول و دوم شاگردان طاهری رابطه گرفت و آنها را علیه هم شوراند،اطلاعات غلط به آنها داد و در فضای مجازی نیز علیه زینب طاهری وکیل استاد محمدعلی طاهری مطالب خلاف واقع درجهت تخریب او منتشر میکرد.

نقش وحید ابولمعالی در مهندسی پرونده های امنیتی بعد از بی اعتمادی وزارت اطلاعات به وی و بعدها براثر عدم موفقیتش در تخریب زینب طاهری و ایجاد تفرقه بین شاگردان محمدعلی طاهری کمرنگ شد

ابولمعالی اخیرا با آمدنیوز ارتباط گرفته تا با ارائه اخبار کذب با منابع بی اعتبار ، چهره این کانال معلوم الحال را بیشتر تخریب کرده وگاهی نیز از آن برای تخریب دیگر کیسها وچهره های فعال و موثر مخالف داخلی استفاده کند.

تخریب زینب طاهری توسط آمدنیوز از طریق سیدوحید ابولمعالی و برخی افراد فریب خورده وی که با این کانال درتماس بودند کلید خورد تا در زمانیکه زینب طاهری در بازداشت بسر میبرد با طرح اتهاماتی واهی مبنی بر اینکه زینب طاهری وکیل وابسته به سپاه است محبوبیت و چهره وی را نزد افکار عمومی جامعه تخریب کنند.

@zeynab_taher