۹۹ روز از اعتصاب غذای ظفرعلی مقیمی گذشت

۱,۳۳۳

گفت‌وگوی مجذوبان نور با خانم مرجان مهاجر همسر ظفرعلی مقیمی درباره وضعیت جسمی این درویش گنابادی در نود و هفتمین روز اعتصاب غذا

آقای مقیمی امروز وارد ۹۹ روز  اعتصاب غذا شده‌اند.