زینب طاهری وکیل محمد ثلاث از زندان به بیمارستان منتقل شد

۱,۶۶۱

زینب طاهری از زندان به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

۹۷/۴/۲۴ طبق اظهارات پزشکان براثر شدت آثار اعتصاب غذا و بی توجهی دادستان ظالم تهران، خانم طاهری قدرت تکلم ندارند و با سطح هوشیاری ۸ در بخش CCU نگهداری میشوند.