احمدرضا جلالی زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار نامه ای خواستار برگزاری جلسه اعاده دادرسی شد

۸۵۸

دکتر  احمدرضا جلالی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به اتهام جاسوسی! طی نامه ای از زندان خواستار برگزاری جلسه اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به اتهامات و شنیدن دفاعیات وکیل و خودش شد.

به گفته او در فرایندی ناعادلانه بازجویی های تحت فشار را مستند صدور رای در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب قرارداده اند و اجازه حضور وکیل را نیز نداشته!

برای دکتر جلالی بدون حضور وکیل در هیچکدام از فرایندهای دادرسی اقدام به صدور رای نموده و پس از درخواست فرجامخواهی توسط وکیل تعیینی ایشان، دیوانعالی کشور فورا بدون مطالعه چندهزار صفحه اسناد پرونده و دفاعیات وکلای او اقدام به تایید حکم  اعدام نموده اند که مصداق بارز نقض قانونی ایین دادرسی کیفری، مواد متعدد قانون اساسی و حقوق بشر است.

او از رییس قوه قضاییه خواسته است درخواست رسیدگی مجدد به اتهام اش را در دادگاهی عادلانه و علنی را خواستار شده است.

پیش از این ۱۷۹ برنده جایزه صلح نوبل خواستار آزادی دکتر احمدرضا جلالی شده بودند.

متن نامه دکتر احمدرضا جلالی برای اولین بار – صفحه ۱

دکتر احمدرضا جلالی: 《چگونه ممکن است قاضی دیوانعالی کشور چندجلدِ چندین هزار صفحه ای از اسنادپرونده و دفاعیات مرا در ۱هفته مطالعه کرده باشد؟》 – صفحه ۲

طبق ق.آ.د.ک دیوانعالی کشور مکلف است جلسه رسیدگی تشکیل داده و دفاعیات من و وکیلم را استماع و مستنداتمان را مطالعه، استعلام و بررسی کند و سپس رای دهد. پس چگونه حکم غیابی داده اند. صفحه ۳

صفحه ۴