محمد کریمایی درویش محبوس در زندان تهران بزرگ برای دومین بار از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد

۱,۳۱۴

محمد کریمایی درویش محبوس در  زندان تهران بزرگ برای دومین بار از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد.

به گزارش مجذوبان نور ، این درویش زندانی گفته است در دادگاهی که جز تفتیش عقاید و زیر پا گذاشتن حقیقت موضوع دیگری مطرح نمی‌شود و احکام آن از پیش تعیین شده است شرکت نمی‌کنم.

محمد کریمایی که در دوران بازداشت و بازجویی به‌شدت شکنجه شده است محرومیت درویشان از حداقل‌های حقوق قانونی را دلیل دیگر امتناع خود از شرکت در دادگاه عنوان کرده است.

آقای کریمایی شب گذشته در اثر عوارض شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی بر او اعمال شده بود به دلیل مشکل قلبی به بهداری زندان تهران بزرگ اعزام شد اما در حالی که به او وعده داده بودند صبح‌هنگام به بیمارستان منتقل خواهد شد او را به دادگاه احضار کردند.

گفت‌و‌گوی مجذوبان نور با بهاره کریمایی درباره آخرین وضعیت قضایی و جسمی محمد کریمایی درویش محبوس در زندان تهران بزرگ