دادستان: احکام ۲۸۵ نفر از دراویش گنابادی صادر شد

۸۸۳

عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران از صدور حکم برای ۲۵۸ نفر از کسانی که در ناآرامیهای اسفند ماه سال گذشته دستگیر شده بودند خبر داده است. آقای دولت آبادی به جزئیات مربوط به زمان صدور احکام و حکمهای صادر شده اشاره ای نکرده است.

در اواخر بهمن ماه سال گذشته صدها تن از دراویش گنابادی به مدت چند روز در اعتراض به آنچه حصر نور علی تابنده ، قطب دراویش گنابادی و فشار بر دراویش خوانده اند در اطراف خانه او تجمع کرده بودند.

روز دوشنبه ۳۰ بهمن این تجمع اعتراضی با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی های موتور سوار به خشونت کشیده شد. در این درگیریها صدها نفر از دراویش گنابادی دستگیر شدند. محاکمه بازداشت شدگان حدود دو ماه پس از دستگیری های گسترده اسفند ماه آغاز شد.

سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منعکس می کند تا کنون نام دهها بازداشتی را که محاکمه و محکوم شده اند منتشر کرده است. بیشتر بازداشتی ها به احکام زندان ، تبعید و شلاق محکوم شده اند.

«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» از جمله اتهاماتی است که علیه دستگیر شدگان مطرح شده اند.