«حضور در اغتشاش دراویش» یکی از علل بازداشت نسرین ستوده با دستور وزارت اطلاعات

۹۲۴

رضا خندان همسر نسرین ستوده در فیس بوک خود یکی از عناوین اتهامی او را “حضور در اغتشاش دراویش ” ذکر کرده است.