خودداری ۶ درویش گنابادی از حضور در دادگاه انقلاب

۱,۰۹۷

شش درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ از شرکت در جلسات محاکمه دادگاه انقلاب خودداری کرده و گفته‌اند: قضات دادگاه انقلاب هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی‌ که نمایشنامه‌ای را از بر کرده‌اند، هر بار حرف‌های تکراری می‌زنند و تنها خواستشان از حضور ما در دادگاه، تحقیر شخصیت و تقتیش عقیده‌ی ما است.

به گزارش مجذوبان نور ، احمد ایرانی‌ خواه،  سعید دوراندیش، وحید خموشی، علی خموشی،  رضا سیگارچی و مجید رشیدی گفته‌اند: نمایشی که به اسم محاکمه در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود یک مونولوگ کسل‌کننده است با محتوای تحقیر درویشان‌گنابادی که تنها بازیگر آن شخص قاضی‌ است و درویشان باید مانند یک تماشاگر روی صندلی متهم بنشینند و سکوت کنند و سرآخر با هفت سال حکم و ده سال حکم و تبعید و شلاق بیرون بروند، بدون اینکه حق دفاع و حق وکیل داشته‌ باشند.

آنها افزوده‌اند: برای حدس زدن پایان چنین نمایش مضحکی که دو ماه است در پلاتوهای دادگاه انقلاب روی صحنه می‌رود احتیاجی به رفتن به دادگاه نیست. ما
رغبت و میلی به دیدن این نمایش ظالمانه نداریم.

در میان این افراد، سعید دوراندیش و احمد ایرانی‌خواه برای دومین بار از رفتن به دادگاه امتناع کرده‌اند.