۱۰۵ روز اعتصاب غذا؛ «ظفرعلی مقیمی بیهوش شد»

۱,۱۷۰

ساعتی پیش ظفرعلی مقیمی درویش زندانی در زندان تهران بزرگ در ۱۰۵مین روز اعتصاب غذا بیهوش شد و به بیمارستان انتقال یافت.

به گزارش مجذوبان نور ، به گفته‌ی هم‌بندی‌های آقای مقیمی او را به بیمارستان امام خمینی منتقل کرده‌اند.

آقای مقیمی خواسته‌اش را از این اعتصاب غذا، آزادی صدها درویشی اعلام کرده بود که در حادثه‌ی گلستان هفتم در یکم اسفندماه سال گذشته با شکنجه و اعمال خشونت نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی بازداشت شده‌اند.