ظفرعلی مقیمی به زندان بازگردانده شد

۹۸۹

ظفرعلی مقیمی درویش زندانی در زندان تهران بزرگ که در نتیجه ۱۰۵ روز اعتصاب غذا به اغما رفته و به بیمارستان منتقل شده بود، ساعاتی پیش به زندان بازگردانده شد.

به گزارش مجذوبان نور ، گفته شده که بیست مامور امنیتی اطراف آقای مقیمی را در اورژانس بیمارستان امام خمینی احاطه کرده و به مادر و همسر او که در بیمارستان حاضر بودند اجازه نزدیک شدن به وی را نداده‌اند.

آقای مقیمی خواسته‌‌ی خود را از اعتصاب غذا، آزادی صدها درویش زن و مردی عنوان کرده بود که در جریان حادثه  گلستان هفتم در یکم اسفندماه سال گذشته به شکلی خشونت‌بار شکنجه و زندانی شده‌اند.

فایل صوتی خانم مرجان مهاجر همسر ظفرعلی مقیمی درباره جزئیات انتقال این درویش زندانی به بیمارستان امام خمینی و بازگرداندن او به زندان :