تماس آقای محمد اسماعیل صلاحی با آقای مهندس علیرضا جذبی و تشریح وضعیت پیش آمده برای دراویش گنابادی

۱,۱۱۴

تماس آقای محمد اسماعیل صلاحی با آقای مهندس علیرضا جذبی و تشریح وضعیت پیش آمده برای دراویش گنابادی و توطئه های معاندین مکتب فقر و درویشی، برای ایشان :

هو 

۱۲۱ 

خدمت برادران ایمانی فقرای نعمت اللهی گنابادی وفقهم الله بعرض می رساند؛ چون خداوند رحمن در قرآن مجید مکررا سفارش به اتحاد فرموده و اختلاف مؤمنین را موجب سخط الهی برشمرده و آن را سبب از بین رفتن رایحه ایمانی دانسته و با توجه به اختلافات شدید پیش آمده و توهین و هتک حرمت نسبت به مأذون محترم و دانشمند معظم اقای دکتر سیدمصطفی آزمایش که تحت عنوان فقر و البته و قطعا از طرف معاندین طراحی و در حال اجرا می باشد فقیر امروز با آقای مهندس حاج سیدعلیرضا جذبی تماس گرفتم و پیرامون آن با ایشان مذاکره شد و قرار شد ایشان با همیاری برادر و دوست عزیز اقای حاج محمدآقا تابنده متنی را تهیه و انتشار دهند بنابراین امیدوارم با انتشار این متن اتحاد و همدلی کامل حاصل گردد و رفع اهانت از ساحت فرامین مطاع و نورانی صادره از سوی حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به آقایان مجازین و مأذونین و مشایخ عظام و صاحبان فرامین ناظر بر مأموریتهای فقری و فرهنگی و اجتماعی ایشان به عمل آید. زیرا در غیر اینصورت باب توهین و بیحرمتی نسبت به بزرگان توسط حرمت شکنان تبدیل به امری رایج می شود و الله هو الموفق و المعین.

دوم مرداد نود و هفت . محمداسماعیل صلاحی