عناد و دشمنی با قطب جلیل القدر دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

۱,۶۲۹

هو

۱۲۱

 پس از انتشار یک پرسش منطقی از سوی قاطبه فقراء و دراویش سلسلۀ جلیلۀ نعمت الله گنابادی سلطانعلیشاهی برای روشن شدن این موضوع که اشاعۀ افتراء و اهانت به بزرگان این سلسله با مجوز کدام مرجع صاحب صلاحیت انجام می گیرد متاسفانه پرسش کنندگان متهم به بی اخلاقی شده اند. آخر چرا ؟

سوال ما بسیار ساده و مشخص است :

آیا شما از قطب جلیل القدر اجازه و یا فرمانی برای کنترل و ارزشیابی عملکرد مشایخ و مجازین سلسله دارید؟ آیا از سوی مراجع حاکمه چنین ماموریتی به شما محول شده است ؟ آیا خودتان سرخود احساس تکلیف می کنید تا بزرگان سلسله را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهید ؟ در این صورت آیا شما خودتان را خدای ناکرده در ردیف بزرگان سلسلۀ ما می بینید ؟ آیا انتشار مدارک انتساب جسمانی به یکی از مجازین از دنیارفته آماده کردن “اسباب بزرگی” است؟ چه لزومی داشت در پاسخ به این چند سوال ساده اقدام به انتشار شجره نامچه خانوادگی کنید.

شگفتا ! دم روباه را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را ؟ از سویی شما ادعا می کنید که اطلاق لقب اعطایی ” بزرگان گنابادیه” به شما توسط بعضی از کانال های متعفن تلگرامی یا بقول خودتان میکروسایت های معاند ضد تصوف بدون رضایت شما بوده است، اما از سوی دیگر خودتان اقدام به نشر شجره نامچه خانوادگی در اثبات اتصال نسبی به یکی از مجازین مرحومین سلسلۀ جلیلۀ نعمت اللهی گنابادی می کنید و البته در رثای این اتصال ، تفصیلات مفصله نیز منتشر می کنید. کاری که انجامش تاکنون توسط هیچ یک از منسوبین مشایخ و ماذونین، مسبوق به سابقه نبوده است.

حال خود انصاف دهید آیا این اقدام مصداق جستجوی اسباب ” بزرگی ” نیست؟

گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل

آیا می دانید چند صد نفر از منسوبین سلسلۀ نعمت اللهی گنابادی هم اکنون در قید حیات بوده ولی نسبت خود را به مشایخ و ماذونین پنهان می کنند؟ چرا که میل ندارند تا اگر خدای ناکرده ازا یشان ترک اولایی سر زد توسط عوام به حساب مشایخ سلسله و یا ماذونین گذاشته شود. آنگاه شما درست بالعکس عمل کرده و انتسابتان را فریاد می کنید؟

حال شما بهتر است بجای اثبات اتصال خانوادگی به بزرگان این سلسله که ارزش چندانی ندارد نشان دهید که تا چه میزان از روش زندگانی آن مرحوم بزرگوار الگو گرفته اید. هر آنچه خاطره از مرحوم محمد علی طاهریان در اذهان بجا مانده بجز ابراز فروتنی و ادب مثال زدنی نسبت به بزرگان سلسله نبوده و نیست؛ آیا شما هم این شیوه را داشته اید؟آیا به شما یاد داده اند که کوچکتر باید به بزرگتر احترام بگذارد ؟ این سوال بدی است ؟

متاسفانه سکوت فقرا و عدم عکس العمل دروایش به سیاهنامه نخستین شما در مورد بزرگان این سلسلۀ جلیله منجر به ادامۀاین گستاخی ها شده است؛ مطئمن باشید برای روشن شدن اذهان، آن سیاهنامه هاهم به موقع پاسخ داده می شوند.

عجالتاً باید خاطر نشان شود برابر آموزه های قرآن مجید و بزرگان تصوف و عرفان ، اتصال نسبی به بزرگان فاقد کوچکترین ارزش و اعتنایی است؛ چنانکه در سوره حجرات آیه ۱٣ می فرماید :

“إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ “

گرامی ترین شما نزد خدای بزرگ ، پرهیزگارترین شما می باشد.

و نیز در آیه ۱۰۱ سورۀ مومنون می فرماید:

فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَلَا یَتَسَاءَلُونَ

چون در صور دمیده شود پس میان ایشان نسبتی نماند.

و نیز نظر به اینکه شما خودتان را عاشق سینه چاک “سنت روایی ” معرفی کرده اید، میل دارم شما را ارجاع دهم به فرمایش حضرت سجاد که می فرمایند :

“خدای تعالی بهشت را آفرید برای آن کسی که او تعالی را اطاعت کند، اگر چه غلامی حبشی باشد و دوزخ را آفرید، برای آن کسی که نافرمانی او را کند، اگر چه سیدی قریشی باشد.

همچنین در رسالۀ شریفۀ پند صالح نیز مذکور است که :

“والدین جسمانی موجب پیدایش بدن خاکی هستند “

بنابراین ملاحظ می کنید که هم براساس متون قرآنی و هم براساس احادیث و هم براساس متون عرفانی نسبت جسمانی به بزرگان موجب هیچگونه امتیازی نبوده و هرگز اسباب بزرگی را فراهم نمی آورد.

به تصریح رسالۀ شریفۀ پند صالح : «اثر در امر و فرمان شخص ولی است» یعنی امر و فرمان بزرگ زمان و قطب وقت که در این زمان شخص حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه بوده و تنها امر و فرمان ایشان است که منشاء اثر می باشد.

حکم و اجازۀ تمامی مشایج و مجازین این سلسله تنها از ناحیه حضرت ایشان دارای اعتبار است و برای سایرین هیچ امتیاز اضافه ای متصور نمی باشد.

و مساله قابل توجه این است که شما پس از سعی و تلاش در اثبات اتصال خانوادگی به بزرگان این سلسله و درنهایت نشان دادن این امر که یکی از سینه چاکان فرزند مرحوم حضرت آقای محبوبعلیشاه قدّس سرّه العزیز هستید، با تمام وجود به جنگ و ستیزه با قطب جلیل القدر سلسله و زیر سوال بردن فرامین و اجازات ایشان برخاسته اید.

برای هر شخصی که کمی با درویشی و سلسله نعمت اللهی گنابادی آشنایی داشته باشد، دشمنی و عناد شما با شخص حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله چون روز عیان و آشکار است.

یحیی خوش مرام