آیا دکتر رضا و دکتر رحمت الله تابنده از افراد و رسانه های معاند ‘طریقت گنابادی’ ابراز برائت خواهند کرد؟!

۱,۲۴۷

ای کاش آقای دکتر رضا تابنده و آقای دکتر رحمت الله تابنده هرچه زودتر از افراد و رسانه های معاند طریقت نعمت اللهیه گنابادی ابراز برائت صریح و بی قید و شرط نمایند!

میکرورسانه های معاند طریقت درویشی موسوم به “فرقه نیوز” و”صوفی نیوز” قطار خصومت و معاندت با اساس سلسله نعمت اللهیه گنابادی را برروی  دو خط موازی به حرکت در آورده اند:

اول- هواداری بیقید و شرط از فرزندان قطب سابق سلسله گنابادی (حضرت محبوبعلیشاه) و دفاع مداوم غلوآمیز از آنها به قلم پادوهای امنیتی و کارگزاران سازمان تکفیری اطلاعات سپاه/ بسیج (تحت زعامت عالیه حسین و مهدی طائب).

دوم- حملات بیقید و شرط وفحاشیهای روزمره ووارد آوردن افتراها و اهانتهای بیگانه با فرهنگ درویشی به دراویش نعمت اللهی گنابادی و دوستداران عرفان و تصوف اسلامی.

پیداست که اگر برادران تابنده(فرزندان حضرت محبوبعلیشاه) هرچه زودتر تکلیف خودرا با این سایتهای خبیث  خائن روشن ننمایند و از آنها برائت هرچه سریعتر نجویند، این گرگهای پنهان شده در لباس میش ذره آبرویی برای آنها بجا نخواهند گذاشت!

در این زمینه هر توصیه مثبتی به عمل آید بازهم شاید نتوان حق مطلب را ادا کرد.

در ادامه سطوری از زهرپاشیهای این میکرورسانه های معاند که سنگ طرفداری از فرزندان حضرت محبوبعلیشاه را به سینه میزنند منعکس میگردد:

خبرگزاری صوفیه/ فرقه نیوز مدعی شده اند :

اگر مشکل #شرمان_بهشتی استفاده از لفظ #بزرگان_صوفیه برای #شرر_کنور_تبریزی است ما در تاریخ ۱۶ اسفند همین لفظ را برای #آقای_دوربینی استفاده کردیم.

#سوال؛ اگر #آقای_دوربینی یا همان “صلاحی” مشخصات و تلفن همراه مسئول بخش تصوف پایگاه خبری #فرقه_نیوز داشت چرا اکنون باید به قول خودش افشاگری کند و این همه مدت چرا سکوت کرده بود؟چرا شماره آدمین #خبرگزاری_صوفیه باید در تلفن آقای دوربینی ذخیره شده باشد و تنها وی با انتشار عکسی مدعی شود این شماره متعلق به آدمین کانال فرقه نیوز است؟!چرا ساعت ۱۴ #وحید_بهشتی برای آقای دوربینی چت های ساختگی ارسال میکند و کمتر از یک ساعت وی آن را در پیج خود منتشر میکند؟ آیا ارتباطی بین انتشار نام صلاحی در #آمد_نیوز و #درتی_وی و این موضوع وجود دارد؟

به راستی چرا باید #شرر_کنور_تبریزی به خاطر مخالفت با #دراویش_مدرن عامل امنیتی و از نیروهای فرقه نیوز شناخته شود ولی #آقای_دوربینی باوجود ذخیره کردن شماره آدمین کانال فرقه نیوز(طبق ادعای خودش) عامل دستگاه های امنیتی شناخته نمی شود؟

آیا “صلاحی” یا همان #آقای_دوربینی #مهره_سوخته وزارت است که اینچنین تلاش میکند گذشته خود را جبران کند! چرا این #مهره_سوخته الان به فکر #افشاگری افتاده و مشخصات و شماره منتشر میکند؟ آیا تاریخ مصرف صلاحی برای ارگان های #امنیتی تمام شده که وی اینچنین خشمگین است؟

#نکته_آخر
آیا توهین و هجمه #آقای_دوربینی به #محجوبی و #جذبی و انتشار اخبار و افشاگری های این اختلافات توسط #فرقه_نیوز به #صلاحی خط دهی شد که به صورت #آنلاین توسط این کانال پوشش داده شد و تعجب همگان را برانگیخت؟

#تو_خود_حدیث_مفصل_بخوان_از_این_مجمل.

#سوال؛ آیا #آقای_دوربینی مهره سوخته وزارت است که بعد از پایان #تاریخ_مصرفش به دست و پا زدن افتاده؟!