بر اساس اخبار و آمار اعلام‌شده مجذوبان نور ؛ ۴۱ درویش زندانی از رفتن به دادگاه امتناع کرده‌اند

۸۵۰

بر اساس اخبار و آمار اعلام‌شده در وبسایت مجذوبان نور تاکنون ۴۱ درویش گنابادی از رفتن به دادگاه امتناع کرده‌اند.

این ۴۱ درویش بارها اعلام کرده‌اند مادامی که از حق وکیل و دیگر حقوق قانونی مانند دادرسی عادلانه محروم باشند در جلسه‌ی محاکمه حضور نخواهند یافت.

پیشتر نیز مدیران و همکاران وبسایت مجذوبان نور که در جریان گلستان هفتم بازداشت و در  زندان تهران بزرگ زندانی‌ شده‌اند در نامه‌ای به رئیس زندان، دلایل عدم حضور خود در جلسات محاکمه دادگاه انقلاب را تشریح کرده بودند:
«ما حضور در جلسات نمایشی #دادگاه_انقلاب را خیانت به عدالت و موجب وهن جامعه حقوقی کشور می‌دانیم و هر زمان قضات پرونده‌های درویشان گنابادی در جریان گلستان هفتم مورد پیگرد و مجازات قرار گرفتند شاید بتوان گفت کورسویی از عدالت هنوز باقی است. بعد از آن ما را به دادگاه فراخوانید تا در دادگاهی علنی و با رعایت شرایط دادرسی منصفانه در انظار عمومی به دفاع از خود بپردازیم».