آیا بازداشت موقت تا صدورِ حکم، قانونی است؟

۱,۴۴۶

سوال: آیا می‌توان متهم را تا صدور حکم نهایی در بازداشت موقت باقی گذاشت؟ بطور مثال در پرونده افشای تخلقات شهرداری توسط یاشار سلطانی که هنوز در بازداشت موقت بسر می‌برد و در اکثر پرونده‌هایی که اتهام سیاسی و یا امنیتی باشد مصداق دارد.

جواب: توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از: بازداشت و زندانی‌ نمودن متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند.

در قانون آیین دادرسی کیفری  موارد صدور قرار بازداشت موقت توسعه داده شده و قاضی می‌­تواند در هر شرایطی متهم را توقیف کند. بند (د) ماده ۳۲ همین قانون به تنهایی کافی است تا هر قاضی بتواند قرار بازداشت صادر کند. این بند به قاضی اجازه داده تا در مواردی که آزادی متهم باعث از‌بین‌ رفتن آثار و دلایل جرم شود یا موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقع گردد یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد، قاضی حق دارد متهم را بازداشت موقت کند. قرار بازداشت موقت به دو صورت در این قاون پیش­بینی شده است.

جعبه سیاه