پیام صوتی ظفرعلی مقیمی درویش زندانی در ۱۱۰ روز اعتصاب غذا

۹۵۴

آماده پیوستن به ثلاث و دیگر شهدای درویش جان‌باخته در حادثه گلستان هفتم هستم.