اعتراف دیرهنگام بازجو و  سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به پرونده سازی علیه شهید درویش محمدیاور ثلاث

۱,۳۳۸

بازجو و  سرپرست دادسرای امور جنایی تهران “محمدشهریاری” به پرونده سازی جنایتکارانه خود برعلیه شهید قهرمان درویش محمدیاور ثلاث اعتراف دیرهنگام میکند!

داعشیهای تکفیری درویش کُش “اطلاعات سپاه- بسیج” به یکی از پادوهای پیش پا افتاده و دست نشانده خود در “دادسرای امور جنائی تهران” – موسوم به محمدشهریاری- ماموریت دادند تا از یک درویش بیگناه صلحجوی بی آزار، یک متهم به قتل سه مامور”ناجا” بسازد!

در چهلمین روز شهادت قهرمانانه و سرافرازانه و عروج ملکوتی درویش محمدیاورثلاث سر بازجو محمدشهریاری داعشی درویش کش جنایتکار در زیرفشار افکار عمومی و وجدانهای بیدار درعرصه بین المللی ناچار شد نقاب از چهره خودبرداشته و بی ماسک به صحنه رسانه ها بیاید و توضیح دهد که نخستین بازجویی ها را از درویش شهید محمدیاور ثلاث در چه شرایط ضدانسانی آغاز کرده بوده است!

محمدشهریاری – داعشی درویش کُش– کیست؟

محمدشهریاری یکی از عناصر فرومایه وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران است که در دادسرای امورجنایی کاشته شده و به دلیل سوابق سیاه و تباهکاریهای به اثبات رسیده در روز یکشنبه بیست و دوم آذرماه هزاروسیصدونودچهار از کار برکنار و از کرسی قضاوت در شعبه بیست و هفت دادسرای کیفری استان تهران معزول و دفتر کارش در سه راه آذری تعطیل و پلمب شده و خود او به دلیل فساد و ارتشاء بازداشت و با پرونده ای سنگین روانه زندان شده بود. همچنین در دوازدهم آذرماه همان سال نیز سه نفر دیگر از قاضیهای ارشد همان دادسرا که زیر نظر محمدشهریاری به فساد و رشوه خواری مشغول بودند بازداشت و زندانی شده و دفاتر کارشان پلمب و مهر و موم شده بود. تخصص واقعی این محفل مفسد در دادسرای جنایی تهران بزرگ دستبردن در پرونده های متهمین و مظنون بود.

محمدشهریاری داعشی درویش کُش سپس با دخالت اطلاعات “سپاه- بسیج” و دخالت مستقیم برادران طائب (مهدی و حسین) از زندان خلاص و به فعالیتهای موذیانه خود بر علیه ستمزدگان بیگناه مشغول شد.

در ساعت دو ونیم بعد از ظهر روز سی ام بهمن ماه سال هزاروسیصدونودوشش درویش محمدثلاث را نیمه جان با زخمهای متعدد در ناحیه صورت و فکین و دست چپ و درحالی که جمجمه اش از هفده قسمت به علت اصابت چوب و باتوم و قمه دچار خونریزی و شکستگیهایِ مستلزم بخیه شده بود به بیمارستان منتقل کرده و برای مجرم سازی در سناریوی از پیش طراحی شده ای که قراربود چهارساعت بعد در گلستان هفتم اتفاق بیفتد زیر بازجویی قرار دادند!