احضار دیگربار شکوفه یداللهی و سپیده مرادی به دادگاه انقلاب

۱,۰۳۳

شکوفه یداللهی و سپیده مرادی سروستانی از درویشان محبوس در زندان قرچک، ‌بار دیگر به دادگاه انقلاب احضار شدند.

این دو زن درویش با اقامه توضیحات قبلی این بار نیز از رفتن به دادگاه خودداری کرده‌ و گفته‌اند به دلیل محرومیت از حداقل‌ حقوق قانونی و توهین‌های قضات دادگاه انقلاب به عقاید درویشان گنابادی در جلسه محاکمه حاضر نمی‌شوند. ‌

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیشتر گفته بود احکام قضایی ۲۵ درویش گنابادی حادثه گلستان هفتم که از رفتن به دادگاه امتناع کرده‌اند صادر شده است.