تذکر آقای محمداسماعیل صلاحی به آقای رضا تابنده

۱,۰۴۰

تذکر آقای محمداسماعیل صلاحی به آقای رضا تابنده:

انشاالله دوستان جنابعالی درصدد دفاع بیجهت برنیایند و تذکر لازم را به انها خواهید فرمود.

 

هو

۱۲۱

 دوست و برادر عزیز آقای دکتررضا تابنده سلمه الله

البته امیدوارم خبری را که راجع به سلامت حضرت آقا منتشر فرموده اید مقرون به واقعیت باشد معذلک آنچه مخلص انتشار داده ام خبری است که مبتنی بر مذاکره دیروزم با آقای پازوکی و مذاکره امروز با آقای متولی از قول آقای شاه حیدری می باشد و امیدوارم هرچه زودتر رفع حصر از حضرت مولا شود تا اینگونه اخبار ضد و نقیض به ما نرسد و البته می دانید که الخبر یحتمل الصدق و الکذب است و خوبست آقایان اقلا امکان ملاقات مخلص را با حضرت آقا فراهم سازند تا از نزدیک متوجه واقعیت گردم انشالله دوستان جنابعالی درصدد دفاع بیجهت برنیایند و تذکر لازم را به آنها خواهید فرمود؛ ملتمس دعا؛ صلاحی