نامه اعتراضی صادق قیصری روزنامه‌نگار زندانی از زندان تهران بزرگ

۸۸۷

صادق قیصری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی با انتشار نامه‌ای به آنچه که «روند غیرمتعارف و غیرقانونی پرونده‌ی قضایی خود و سلب حقوق خود و خانواده‌ام» خوانده است اعتراض کرد.

آقای قیصری گفته است خانواده‌اش به دلیل اعتقاد به طریقت درویشان گنابادی از سوی مأموران امنیتی بازجویی شده‌اند.

این روزنامه‌نگار یکم اسفندماه در جریان حادثه‌ی گلستان هفتم همراه با درویشان گنابادی بازداشت و به تحمل ۷ سال زندان محکوم شده است.

متن نامه صادق قیصری به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اینجانب صادق قیصری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و روزنامه‌نگار آزاد، اخبار مربوط به انتساب بنده به احزاب مختلف ازجمله اصلاح‌طلب و ملی مذهبی و … را تکذیب می‌کنم و اعلام می‌کنم که از روی ارادت قلبی و باطنی به سلسله جلیله نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی و به سبب رسالت شغلی و مطبوعاتی در پاسداران حضور یافتم و بر روی درستی حضور خود اصرار و ابرام تام دارم.

لازم به ذکر است که پدر و مادر اینجانب در خوزستان نیز به‌خاطر بنده و عضویت خود در طریقت نعمت‌اللهی گنابادی مورد بازجویی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و دعوت اجباری به سکوت شده‌اند.
فلذا در پیشگاه خداوند و ملت ایران اعتراض خود را به روند غیرمتعارف و غیرقانونی پرونده‌ی قضایی خود و سلب حقوق خود و خانواده‌ام اعلام می‌دارم.

صادق قیصری
زندان تهران بزرگ
۱۳۹۷/۵/۲