اصلاحیه بر بخشی از فایل صوتی – تصویری منتشر شده از سخنرانی دکترنورعلی تابنده

۹۱۹

چند روز پیش پایگاه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی) افتخار آن را داشت که بخشی از سخنان پیربزرگوار حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه بتاریخ ۱٣ آبان ۱٣۹۶ را منتشر کند.

در بخشی از این ویدئو و فایل صوتی – تصویری حضرت ایشان می فرمایند :

«من تا زنده ام که خوب، همان اول هم گفتم ، خداوند یک وظیفه ای به گردنم گذاشته ، که نه استعفا دارد نه فراموشی دارد نه … هیچ کسی باید … از خدا می خواهم که به من دست و پا و عقل و فکری بدهد که تا آخر عمرم وظیفه ام را انجام دهم، بنابراین از حالا فکر اینکه بعد از من کی خواهد شد ، همان کسی که فکر می کند معلوم نیست بعد از منی باشد، زنده باشه. هیچ از این فکرا نکنید. همین لحظه را غنیمت بدانید. عرضی ندارم دیگه.»

در فایل صوتی – تصویری به اشتباه جمله «زنده باشه» (که درست آن است) «زنده باشم» (غلط است) نوشته شده است. دقیقه ٣ و ٣۰ ثانیه

  • بیشتر بخوانیم : 

دکترنورعلی تابنده : خداوند یک وظیفه ای به گردنم گذاشته ، که نه استعفا دارد نه فراموشی