دکترنورعلی تابنده : هیچ از این فکرا نکنید!

۱,۴۰۸

من تا زنده ام که خوب، همان اول هم گفتم ، خداوند یک وظیفه ای به گردنم گذاشته ، که نه استعفا دارد نه فراموشی دارد نه … هیچ کسی باید … از خدا می خواهم که به من دست و پا و عقل و فکری بدهد که تا آخر عمرم وظیفه ام را انجام دهم، بنابراین از حالا فکر اینکه بعد از من کی خواهد شد ، همان کسی که فکر می کند معلوم نیست بعد از منی باشد، زنده باشه. هیچ از این فکرا نکنید. همین لحظه را غنیمت بدانید. عرضی ندارم دیگه.

تاریخ سخنرانی ۱٣ آبان ۱٣۹۶

  • بیشتر بخوانیم : 

اصلاحیه بر بخشی از فایل صوتی – تصویری منتشر شده از سخنرانی دکترنورعلی تابنده