وعده رفع حصر از جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در پی ملاقات آقای محمداسماعیل صلاحی با آیت الله حجتی کرمانی و آیت الله سیدهادی خامنه ای

۱,۶۰۳

ملاقات آقای محمد اسماعیل صلاحی با آقایان آیت الله محمدجواد حجتی کرمانی و آیت الله سیدهادی خامنه ای و وعده رفع حصر از جناب آقای دکتر نورعلی تابنده

انّ الله مع الصابرین!

گره از کار فروبسته ما بگشایند!

به دنبال ملاقات و گفتگوهای چند ساعته روز چهارشنبه دهم مرداد ماه جاری آقای محمد اسماعیل صلاحی با آقایان آیت الله محمدجوادحجتی کرمانی و آیت الله سیدهادی خامنه ای – شخصیتهای صلاح اندیش و اعتدالگرای مذهبی – مقدمات رفع حصر کامل و هموار شدن راه بر تعامل متفاوت و پایان شرایط ناهنجار ماه های گذشته نسبت به حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب جلیل القدر سلسله علیه نعمت اللهیه گنابادی، باز گشایی گام به گام مجالس فقری در شهرها و شهرستانها، و تعیین تکلیف دراویش دربند فراهم گردیده است.