سخنی چند با حضرت آقای مجذوبعلیشاه حضرتِ نورِعلی تا ابد تابنده

۱,۳۱۸

بوی وصال یار می آید

جناب آقای قره گوزلو ، یکی از درویشان گنابادی ساکن آمریکا با دلی سوخته پیامی را برای پایگاه خبری درویشان در جهان ارسال داشته اند ، که فایل صوتی آن در اختیار مخاطبان و دوستداران حضرت مجذوبعلیشاه قرار می گیرد. اینفوصوفی افتخار آن را دارد تا صدای جان سوختگان فراق مجذوب را بگوش جهانیان برساند.