هماهنگی برای رفع حصر، یا حمایت از “کمپین رضاتابنده”؟

۱,۵۳۵

این حقیر در چند روز اخیر که سخن از کمپین “سه روز روزه” برای رفع حصر حضرت مجذوبعلیشاه در فضای مجازی به راه افتاده, با تماس های متعدد به دنبال سر منشاء و اجازه برای این سه روز روزه بودم که آیا میشود به ان پیوست یا خیر؟ دلیل این تحقیق هم ان است که مقوله روزه بیرون از ماه رمضان یک امر سلوکی و شرعی هست به سان نماز های مستحب و تسبیحات یا ممارستهای سلوکی دیگر که فقط از طرف قطب وقت به صورت اجازه مستقیم ایشان و یا از طرف نمایندگی مشایخ بر اساس اجازه ای که از طرف اقطاب دارند به سلاک بر اساس نیاز آنها برای پیشرفت به سوی پروردگار, تلقین و دستور داده میشود, و این امریست که مولایمان حضرت مجذوب علیشاه بارها به ان اشاره فرمودند:

ایشان فرمودند که فردی نزد ایشان آمد و گفت من ۱۴۰۰ بار تسبیح الله گفتم و شب را زنده نگاه داشتم. حضرت مولا به وی فرمودند, “که از کفت رفته و بیخود این کار را انجام دادی, تو که نمیدانی اصلا الله چیست و چطور باید به سوی او حرکت کنی؟ چطور میخواهی با این کارها تقرب بجویی؟”

و چنان چه این حقیر هیچ فرمانی از طرف مولایمان برای این سه روز روزه ندیده و نشنیده ام, نتوانم به عنوان یک فقیر که با مولایم مجذوب علیشاه بیعت کرده به ان بپیوندم که این حرکتی است سرخود و مخالف شرع اسلامی و طریقت الهی بر اساس آزمون های اقطاب سلسله گنابادی سلطان علیشاهی. هر چند که نیت به راه انداختن این کمپین هم پاک باشد, بدعتیست بر روش بزرگان.

و همچنین با کمال تأسف دیده ام که برخی از مشایخ و مجاز های محترم سلسله نیز به این کمپین پیوسته و امیدوارم که ایشان که موارد عرض شده را میبایست بهتر از هر کسی بدانند و بر اساس ان دیگران را هدایت فرموده, در آینده دقت بیشتری به خرج دهند که خدای ناکرده فقرا را به بیراهه نبرده و موجب آزردن خاطر مولا مجذوب علیشاه نشوند.

ولی چنان چه رب عالم هستی خطا ها را میپوشاند و میبخشد, این حقیر نیز هم دل و هم صدا, با تمامی فقرا برای رفع مشکلات میکوشم و دست دعا به سوی آسمان میبرم و به باطن پیر متوسل میشوم, ولی از تعلیمات وی که در راه سلوک به ما آموخته سرپیچی نخواهم کرد, ولی ان دسته از فقرا که نیت پاک دارند و هوا داران کوی حضرت دوست هستند و به دلیل کم دقتی و یا به دلیل فقدان اطلاع سرپیچی کردند را نیز, چو جان خویشتن دارم.

چنان چه این حرکت فراخوان روزه گرفتن, بدون اجازه قطب وقت, نا مشروع میباشد این حقیر معذورم از پیوستن به ان, ولی تا به حال دیدم, از آنها که به این کمپین پیوستن به چهار دسته تقسیم میشوند.

دسته اول, فقرای پاک دل و خوش نیت که حصر صوری مولایمان آنها را کلافه کرده و از این تشنج و تفرقه در فضای مجازی خسته شده اند و به دنبال راهی میگردند که به اغوش پر نور مولا باز گردند و این دو بیت حامل پیام آنهاست: ای سخت دلان سست پیمان, این شرط وفا بود که بی‌دوست, بنشینم و صبر پیش گیرم؟ دنبالهٔ کار خویش گیرم؟ این حقیر نیز خود را خاک پای شما عزیزان میشمارد و میگویم , مرا عهدیست با جانان, که تا جان در بدن دارم, هواداران کویش را, چو جان خویشتن دارم.

دسته دوم افرادی هستند که خود را بنیانگذاران و حامیان این حرکت معرفی کرده و به خیال خود به سوالات و شبهات فقرا پاسخ میدهند, و چنان چه عرض شد, روزه بیرون از ماه رمضان امریست از اوامر و ممارستهای سلوکی که از طرف قطب وقت تعلیم به فرد یا جمعی از فقرا داده میشود و لاغیر, و نیز پاسخ به سوالات سلوکی فقرا در این مورد فقط از طرف قطب وقت و مجازین ایشان بر اساس اجازه ایشان میباشد. کار هر بز نیست خرمن کوفتن, گاو نر میخواهد و مرد کهن.

دسته سوم, اشخاصی هستند مشکوک میان دراویش, که فقر را خلاصه در اطاعت امر میکنند, و برای کارهایی که هیچ ارتباطی به سلوک و شرع محمدی ندارد و مربوط به زندگی شخصی و اجتماعی فقرا میباشد, فضولی در کار دیگران میکنند و از فقرا بازپرسی میکنند که اجازه ات کجاست؟ و چشم به روی فرمان صریح مولا میبند که میفرمایند, “فقرا به کارهای شخصی و اجتماعی خود واقف تر هستند و مسول هستند که مسولیت خویش را در امور اجتماعی, خود تشخیص دهند.” ولی در امور سلوکی که فقط و فقط وابسته بر اساس اجازه قطب وقت میباشد, مثل همین “سه روز روزه” به دنبال هر کسی راه می افتند و تبلیغ هم میکنند و انگار نه انگار, که این سلسله یک قطب دارد به نام دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌ علیشاه (روحى فداه).

دسته چهارم رسانه های ضددرویشی از قبیل فرقه نیوز در خراسان و خبرگزاری صوفیه که پایگاه های رسانه ای یک نهاد امنیتی زیر عنوان “موسسه حق پژوهی خراسان” که تحت مسئولیت مرتضی امین نیا از همدستان احمد علم الهدا و ابراهیم رئیسی که دشمنان قسم خورده فقر و درویشی هستند, باانتشار اخبار مجعول و دستکاری شده، فراخوان به “کمپین سه روز روزه” را کمپین “رضاتابنده” نامگذاری کرده و استقبال علاقمندان به رفع حصر حضرت مجذوبعلیشاه را تعبیر به اعلام “حمایت تمام قد درویشها و ماذونین از “مولا زادگان محبوبعلیشاه” کرده و در این شیطنت خود نه فقط نام فرزندان حضرت محبوب را به میان کشیده بلکه از نام مجازین سلسله نیز استفاده ابزاری میکنند.

محسن سلطانی
ملقب به امجد سلطان نژاد

@amjadsoltannejad

@gonabadisufinews