واکنش آقای محمداسماعیل صلاحی به کسانی که می خواهند با «لات بازی،عربده کشی و مافیا بازی» کنترل سلسله گنابادی را در دست بگیرند

۱,۱۵۷

واکنش آقای محمداسماعیل صلاحی به کسانی که می خواهند با «لات بازی،عربده کشی و مافیا بازی» کنترل سلسله گنابادی را در دست گرفته و در توطئه ای خبیثانه از قطب سلسله جناب دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه عبور کنند!

هو 

۱۲۱

دوست و برادرم آقای حاج محمدآقا تابنده سلمه الله

همانطور که مستحضرید مدتی است که شخصی بنام عباس محمدی مرتبا با آقای دکتر آزمایش و همسرشان تماس گرفته و تعیین تکلیف نموده و به سخن رکیک متفوه میشود و خود را هوادار شما میداند و اخیرا نیز پیغامهایی باینجانب داده و اگرچه بفرموده قرآن :

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا 

رفتار نموده و می نماییم معذلک این رویه که عده ای خود را وابسته به جنابعالی معرفی نمایند و رفتار ناشایست داشته باشند موجب بدنامی سلسله و خانواده تابنده خواهد شد. اکیدا ایشان را منع نمایید؛ البته فقیر در شرایط فعلی به وظیفه خود عمل نموده و خواهم نمود.

وَلا یَخَافُونَ لَوْمَهَ لائِمٍ 

و السلام ؛ صلاحی