همسر ظفرعلی مقیمی رفتار مسئولان قضایی با این درویش زندانی را فریبکارانه‌ دانست

۸۳۱

مرجان مهاجر همسر ظفرعلی مقیمی درویش زندانی، در اعتراض به رفتار فریبکارانه‌ی مسئولان قضایی با این درویش زندانی، رستمی دادیار ناظر بر زندان را مسئول خطرهای جسمی و جانی متوجه ظفرعلی مقیمی دانست.